Nikosia Address Details
Address: 2 Grigori Afxentiou Str.
Geri, Nikosia
Telephone: 22481796, 22767380
Fax: 22376027