Λευκωσία
  22454780
22490317
  Πάφος
  26822518
26822519
  Λεμεσός
  25770439
25770438
  Λευκωσία
  22373725
22373726
  Λευκωσία
  22762775
 
  Λευκωσία
  99654090
22531344
  Λάρνακα
 
22367000
  Λάρνακα
  24365000
24367000
  Λάρνακα
 
22367000
  Πάφος
  26950205
26948907
  Πάφος
  26815851
 
  Πάφος
  26934444
26220678
  Πάφος
  26937117
 
  Famagusta
  23743997
23741997
  Λευκωσία
  22372880
22372881
  Λευκωσία
  22466777
22466778
  Πάφος
  26822399, 26948080
26822398
  Πάφος
  26937542
26935324
  Πάφος
  26220226
 
  Πάφος
  26220226
 
  Λεμεσός
  24333545
24333541
  Paphos
  26841841
26938290
  Paphos
  26623950
 
  Λάρνακα
  24821410
24634978
  Λεμεσός
  25335048
25336034
  Paphos
  26941543
26944110
  Λευκωσία
  22345807
22345827
  Λεμεσός
  25828210
25325035
  Λευκωσία
  22758173, 22756040
22756792
  Λευκωσία
  22442232, 22495863
22442231
  Λευκωσία
  22485233, 22484645
22486841
  Paphos
  26930400
26930499
  Paphos
  26819349
26939160
  Λευκωσία
  22450333
22450305
  Λευκωσία
  22450333
22450305
  Paphos
  26944940
26931760
  Λευκωσία
  22312000
22429323
  Λευκωσία
  22877088
22437209
  Λευκωσία
  22775858
22772227
  Famagusta
  23742230
23742231
  Λεμεσός
  25590100
25590200
  Λεμεσός
  25363211
25368845
  Λάρνακα
  24622291
 
  Paphos
  26950336
26950337
  Paphos
  26933979
26934875
  Paphos
  26933979
26934875
  Paphos
  26933979
26934875
  Πάφος
  26934310, 26934320
26934320
  Λευκωσία
  22441200
 
  Λευκωσία
  22441200
 
  Λάρνακα
  24660716
24660717
  Λευκωσία
  22481796, 22767380
22376027